Gelukkige Goossen

Tijdens haar rijexamen, meer dan 35 jaar geleden, kreeg Myrna Goossen een flinke ingreep van een paniekerige examinator. Zelf bleef ze heel rustig, omdat ze de vrachtwagen allang had gezien en ze wist dat ze voorrang had. Vanwege die rust kreeg ze toch het roze papiertje, maar van harte ging het niet: “Juffrouw Goossen, als je ooit in je leven een ongeluk krijgt, vergeef ik het mezelf nooit”, zo bromde de geschrokken examinator.