Kluizenaar Rob de Nijs

Meer dan 35 jaar geleden verloor Rob de Nijs zijn boezemvriend Cor. “Eigenlijk is Jet nu de enige aan wie ik mijn hart en volledige vertrouwen geef”, zegt Rob over zijn vrouw Henriëtte. “Dat vind ik helemaal niet treurig hoor. Ik heb nu eenmal iets van een kluizenaar.”