Disclaimer

Wij onderhouden de site van weekblad Party met grote zorg. Het is echter mogelijk dat er informatie op staat welke niet geheel up to date of volledig juist is. De informatie op de site wordt aangeboden zonder garantie of waarborg ten opzichte van hun geschiktheid voor een bepaald doel. Wij zijn niet aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade dan ook, welke voortvloeit uit het gebruik, danwel raadplegen van de website van weekblad Party.

Weekblad Party behoudt het recht, tenzij er met de auteur andere afspraken zijn gemaakt, ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt voor teksten, muziek en beeldmateriaal.

Bezoekers van de site van Weekblad Party mogen geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in weekblad Party opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Audax Publishing (ook niet via een eigen netwerk).