26ste Amsterdamdiner 2018

Drankje met Angela

Het zonnetje komt er geregeld door en de horeca gaat weer mondjesmaat open. Mt wie wil Nederland dan vlot het terras op? Met Angela Groothuizen natuurlijk! Uit onderzoek is gebleken dat mannen het liefst een biertje drinken op het terras, vrouwen bestellen het liever een frisje. Maar men is het er unaniem over eens dat Angela Groothuizen een uitermate geschikte terraspartner zou zijn! Party kan dat trouwens uit ervaring beamen.