Placeholder

Een wijntje maakt je sexy…

Wie twee glazen wijn drinkt, wordt door zijn omgeving als aantrekkelijker beschouwd. Maar niet te enthousiast worden met die fles: drie glazen maakt het effect weer ongedaan. Dat concluderen onderzoekers van de universiteit van Bristol.

Deze onderzoekers bestudeerden of men alcoholdrinkers als aantrekkelijker ziet dan nuchtere personen. Ze lieten enkele tientallen studenten alcohol drinken, en namen foto’s voor en na elk drankje. Een tweede groep proefpersonen kreeg die foto’s voorgelegd, en moest aangeven op welke foto de drinkende studenten het meest aantrekkelijk waren. 

Kiekjes van studenten die een glaasje alcohol op hadden, werden als aantrekkelijker gezien dan de nuchtere individuen. Een tweede glaasje vergrootte dat effect, maar na een derde glas daalde de aantrekkingskracht van de studenten op de foto’s.

Een eenduidige verklaring hiervoor hebben de onderzoekers niet. Een mogelijke uitleg luidt dat alcohol de bloedvaten verwijdt, en zo zorgt voor een ’gezonde’ en aantrekkelijke blos op de wangen. Ook het groter worden van de pupillen kan als aantrekkelijk worden beschouwd, of een meer ontspannen gezicht in het algemeen. Maar dit impliceert in geen geval dat alcohol daadwerkelijk gezond is, benadrukken de onderzoekers. 

Ook omgekeerd bleek al uit onderzoek dat we met zelf een glaasje op anderen aantrekkelijker gaan vinden. Nu ook onze eigen aantrekkelijkheid erop vooruit lijkt te gaan, werkt het effect in twee richtingen.

Maar in beide gevallen geldt: overdrijven is behalve ongezond ook niet efficiënt. Geniet dus met mate.