Frank Sanders blijft Jos Brink altijd trouw

Het nieuws dat Jos Brink was overleden en het verslag van de begrafenis in Party, lijkt nog maar kort geleden. Voor zijn levenspartner Frank Sanders ligt dat anders. In een emotioneel en openhartig gesprek in Party 13 (alleen nog morgen verkrijgbaar), vertelt de theatervakman dat er veel is veranderd sinds Jos heenging…