Premiere Musical Doornroosje

Na Pierre Kartner ook zijn vrouw Annie overleden

Dinsdagochtend 8 november 2022 is zanger, bassist, tekst- en muziekschrijver en producent Pierre Kartner, beter bekend als Vader Abraham, op 87-jarige leeftijd overleden. Vele Nederlandse artiesten die hem kenden of met hem hadden gewerkt, toonden zich verdrietig en brachten onder woorden wat Kartner heeft betekend voor de vaderlandse muziekindustrie. Zestig jaar lang deelde Pierre Kartner lief en leed met zijn echtgenote Annie Mol, die de laatste jaren een broze gezondheid kende en in een verzorgingshuis woonde. En zoals men wel vaker ziet bij ouden van dagen, is vlak na het heengaan van haar man Pierre, ook Annie overleden.

Nadat een bron zich meldde op de redactie van Party, wordt ons duidelijk dat Annie op 14 april jongstleden haar laatste adem heeft uitgeblazen, slechts vijf maanden nadat haar echtgenoot Pierre stierf. De graven moeten nog helemaal klaar worden gemaakt, maar Party heeft een afbeelding in handen gekregen -die we niet publiceren- waarop twee tijdelijke bordjes staan:

P.A.L. Kartner 11 april 1935 – 8 november 2022

Mw. A. W.C. Kartner-Mol 23 februari 1940 – 14 april 2023

Hieruit maken we op dat Annie 83 jaar is geworden. Party wenst de nabestaanden uiteraard veel sterkte met het verwerken van twee grote verliezen in zeer korte tijd.

Foto: ANP